23 stycznia 2018

REGULAMIN DLA GIMNAZJÓW

 

 1. Konkurs odbędzie się 23 marca 2018 r.
 2. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum im. św. Tomasza z Akwinu w Józefowie.
 3. Konkurs został objęty honorowym patronatem

 

 • Starostwa Powiatowego w Otwocku
 • Instytutu Geofizyki PAN w Warszawie

 

 1. W konkursie biorą udział 3- osobowe drużyny uczniów szkół gimnazjalnych.
 2. Konkurs ma charakter quizu otwartego z udziałem publiczności i składa się z  II etapów:

 

 • W etapie I uczestnicy konkursu przeprowadzają w określonym czasie eksperymenty, po jednym z biologii, chemii i fizyki zgodnie z otrzymaną instrukcją.
 • Po przeprowadzeniu eksperymentu każda z drużyn dokonuje jego interpretacji, przedstawiając obserwacje oraz wnioski poprzez wypełnienie kart pracy.
 • Sprzęt potrzebny do przeprowadzenia eksperymentu oraz potrzebne odczynniki zapewnia organizator konkursu.
 • W etapie II uczestnicy odpowiadają na losowo wybrane pytania teoretyczne, w obrębie zagadnień obejmujących program nauczania gimnazjum z 3 przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii i fizyki.
 • Uczestnicy konkursu otrzymują zagadnienia, do których przygotowywane będą pytania konkursowe oraz przykładowe zadania teoretyczne i praktyczne (lista zagadnień).

 

 1. Zasady uczestnictwa:

 

 • uczestników konkursu typują nauczyciele przedmiotów przyrodniczych w danej szkole
 • karty zgłoszeniowe wypełnione drukowanymi literami (załącznik 2) oraz zgody rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo dziecka w konkursie (załącznik 3) należy przesłać na adres szkoły: Gimnazjum i Liceum im. św. Tomasza z Akwinu w Józefowie ul. Piotra Skargi 13, lub sekretariat@akwinata.edu.pl ( w temacie proszę umieścić „SZKIEŁKIEM I OKIEM – IV EDYCJA”) do 15 marca 2018 r.

 

 1. Ocenie podlegać będą:

 

 • zakres wiedzy z nauk przyrodniczych
 • poprawność wykonania i sposób przedstawienia przeprowadzonych eksperymentów

 

 1. Uczestników będzie oceniać jury złożone z:

 

 • pracowników Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz Instytutu Geofizyki w Warszawie
 • nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Liceum i Gimnazjum im. św. Tomasza z Akwinu

 

 1. Nagrody:

 

 • drużyny, które zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe,
 • wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy

 

 1. Formy pomocy dla uczestników konkursu

   

  1. Kontakt w sprawach organizacyjnych z sekretariatem Gimnazjum im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowie ul. Piotra Skargi 13 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 14.00 ) pod nr 22 465 54 04 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,  e-mail: sekretariat@akwinata.edu.pl ( w temacie proszę umieścić „SZKIEŁKIEM I OKIEM – IV EDYCJA”)