1 lutego 2018

Wymagania konkursowe uczniów szkół podstawowych

KLASY IV – V

Odkrywamy tajemnice zjawisk przyrodniczych

 1. Woda występuje w trzech postaciach.
 2. Obserwujemy pogodę.
 3. Skąd bierze się wiatr?

Odkrywamy tajemnice ciała człowieka

 1. Jak oddychamy?

Odkrywamy tajemnice zdrowia

 1. Choroby zakaźne.
 2. Drobnoustroje chorobotwórcze wnikające do organizmu z powietrzem.

Odkrywamy tajemnice materii

 1. Właściwości gazów.
 2. Przekazywanie ciepła przez gazy.
 3. Wpływ zmian temperatury na gazy.

Bibliografia: Podręcznik do przyrody dla klasy IV i V szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” Wydawnictwo Nowa Era

 

KLASY V – VI

Powietrze – jego skład i właściwości

 

 1. Azot – główny składnik powietrza i jego zastosowanie praktyczne.
 2. Gazy szlachetne i ich wykorzystanie.
 3. Właściwości i znaczenie tlenu w przyrodzie. Tlenki.
 4. Właściwości dwutlenku węgla.
 5. Zastosowanie praktyczne i rola dwutlenku węgla w przyrodzie.
 6. Para wodna w powietrzu.

Globalne skutki zanieczyszczenia środowiska

 

 1. Rodzaje zanieczyszczeń atmosfery.
 2. Przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza (efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, zjawisko smogu). Niska emisja.
 3. Biowskaźniki zanieczyszczeń powietrza (porosty, skala porostowa).
 4. Ochrona powietrza.

Układ oddechowy człowieka

 

 1. Budowa i rola układu oddechowego.
 2. Mechanizm wymiany gazowej.
 3. Oddychanie komórkowe.
 4. Higiena i choroby układu oddechowego (choroby wynikające z zanieczyszczeń powietrza).

Bibliografia:

Podręcznik do przyrody dla klasy VI szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody” Wydawnictwo Nowa Era

Podręcznik do chemii dla klasy VII szkoły podstawowej „Chemia Nowe Ery” Wydawnictwo Nowa Era

Podręcznik do biologii dla klasy VII szkoły podstawowej „Puls życia” Wydawnictwo Nowa Era