1 lutego 2018

Wymagania konkursowe uczniów kl. IV-VI Szkoły Podstawowej

I. Ogień jako zjawisko przyrodnicze

 1. Ogień jako jeden z żywiołów przyrody.
 2. Ogień jako źródło ciepła i światła.
 3. Cechy ognia odbierane zmysłami.
 4. Zastosowanie ognia w przemyśle i gospodarstwie domowym.
 5. Rola powietrza w rozniecaniu ognia.
 6. Zagrożenia związane z ogniem oraz sposoby postępowania w chwili zagrożenia (pożar, poparzenia).
 7. Zawody związane z ogniem.
 8. Znajomość telefonów alarmowych.
 9. Rodzaje oświetlenia stosowanego dawniej i dziś (świeca, lampa naftowa, żarówka).
 10. Sposób działania lampy naftowej.

II. Prąd elektryczny

 1. Prąd elektryczny jako uporządkowany ruch ładunków elektrycznych.
 2. Źródła prądu (baterie, akumulatory, prądnice).
 3. Przewodniki elektryczne.
 4. Izolatory elektryczne.
 5. Domowe odbiorniki prądu.
 6. Warunki niezbędne do tego, żeby w obwodzie popłynął prąd.
 7. Skutki przepływu prądu elektrycznego (nagrzewanie, ciepło, światło).
 8. Rozważne korzystanie z energii elektrycznej.
 9. Sposoby zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w domu.

III. Zjawisko elektryzowania

 1. Sposoby elektryzowania ciał.
 2. Sposoby pozbawiania ładunku ciał naelektryzowanych.
 3. Wyładowania elektryczne.

IV. Światło i zjawiska świetlne

 1. Naturalne i sztuczne źródła światła.
 2. Świecenie jako efekt spalania.
 3. Promień świetlny.
 4. Prostoliniowość rozchodzenia się światła.
 5. Powstawanie cienia.
 6. Camera obscura.
 7. Sposób powstawania obrazu przy użyciu camery obscury.
 8. Odbicie światła.
 9. Soczewka i jej działanie.
 10. Działanie oka ludzkiego.
 11. Wady wzroku – dalekowzroczność i krótkowzroczność.
 12. Korekta wad wzroku.

V. Dźwięk

 1. Dźwięk jako wrażenie słuchowe.
 2. Źródła dźwięku.
 3. Cechy dźwięku.
 4. Rozchodzenie się dźwięku.
 5. Prędkość dźwięku.
 6. Słyszenie dźwięku.

Materiały, z których warto skorzystać przygotowując się do konkursu

 1. http://www.lo2.jaworzno.edu.pl/prace/fizyka/elc2bch.pdf
 2. http://sp95.com.pl/prezentacje/projekt3.pps – Ochrona przeciwpożarowa
 3. Dźwięki wokół nas
 4. Światło i dźwięk
 5. Jak porusza się światło
 6. Jak pomóc oczom?
 7. Ładunki elektryczne i ich oddziaływanie
 8. Elektryzowanie ciał przez tarcie, dotyk i indukcję
 9. Przewodniki i izolatory prądu elektrycznego
 10. Źródło światła i jego prędkość. Zjawisko powstania cienia i półcienia.
 11. Prawo odbicia światła. Rozproszenie światła.
 12. Zjawisko załamania światła.
 13. Wady wzroku – krótko- i dalekowzroczność.
 14. Tajemnice przyrody 6 – Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej, Wydawnictwo Nowa Era